رفتن به محتوای اصلی

دانلود کاتالوگ تاور کرین

دانلود کاتالوگ تاورکرین اسد ماشین برای تمام محصولات خود کاتالوگ درست کرده و به صورت PDF در اختیار شما مشتریان و همکاران عزیز قرار داده است.
در جدول های زیر می توانید انواع تاورکرین برای اجاره و خرید تاورکرین همراه با کاتالگوگ  ببینید.

اسد ماشین ریس انجمن تاور کرین در ایران می باشد

( اگر از گوشی اندورید استفاده می کنید برای دانلود کاتالوگ تاور کرین گوشی خود را بچرخانید)

 تاور کرین MDT 218 A J8 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۹۹ دانلود
دانلود کاتالوگ
 تاور کرین MDT 218 A J10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۴۹ دانلود
 تاور کرین MDT 218 A چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۶۵ دانلود
 تاور کرین MDT 248 J10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۹ دانلود
 تاور کرین MDT 268 J10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۲ دانلود
 تاور کرین MDT 248 J12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۴ دانلود
 تاور کرین MDT 222 J12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۶ دانلود
 تاور کرین MDT 302 L12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۲ دانلود
 تاور کرین MDT 302 L16 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۵ دانلود
 تاور کرین MDT 308 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۴ دانلود
 تاور کرین MDT 368 L12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۸ دانلود
 تاور کرین MDT 412 L10-L20 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۰ دانلود
 تاور کرین MDT 412 L16 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۱ دانلود
 تاور کرین MR 160 B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۴ دانلود
 تاور کرین MR 160 B P21A چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۶ دانلود
 تاور کرین MR 160 C چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۷ دانلود
 تاور کرین MR 90 C چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۹ دانلود
 تاور کرین MR 90 B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۷ دانلود
 تاور کرین MR 150 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۸ دانلود
 تاور کرین MR 220 B-P21A چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۷ دانلود
 تاور کرین MR 160 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۰ دانلود
 تاور کرین MR 205 G16 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۴ دانلود
 تاور کرین MR 295 H16 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۳ دانلود
 تاور کرین MR 295 H20 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۳ دانلود
 تاور کرین MR 295 H25 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۷ دانلود
 تاور کرین MR 300 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۸ دانلود
 تاور کرین MR 220 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۹ دانلود
 تاور کرین ۸۵.۲۰P چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۹۵ دانلود
 تاور کرین MR 405 B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۵۰ دانلود
 تاور کرین IGO 36 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۷ دانلود

اسد ماشین ارائه دهنده انواع تاورکرین برای خرید و اجاره می باشد .
برای تهیه و دانلود کاتالوگ  ها وقت زیادی گذاشته شده لطفا اگر کپی می کنید منبع رو ذکر کنید.

تاورکرین POTAIN مدل G20 یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ۳۴۷ دانلود
تاورکرین POTAIN مدل H20 پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ۱۹۱ دانلود
تاورکرین POTAIN مدل G25 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۸۶۵ دانلود
تاور کرین E2/23B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۹۷۵ دانلود
تاور کرین E2/18B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۴۹۱ دانلود
تاور کرین E1/13B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۰ دانلود
تاور کرین B2/35 R MDO چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۴۱ دانلود
تاور کرین MD 175 A چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۳۱۵ دانلود
تاور کرین MD 185 A H10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۹۴ دانلود
تاور کرین MD 205 A H10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۴۸ دانلود
تاور کرین MD 205 B H10 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۲۲ دانلود
تاور کرین MD 208 A چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۱۵ دانلود
تاور کرین MD 208 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۷۲ دانلود
تاور کرین MD 235 A J12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۸۰ دانلود
تاور کرین MD 238 J12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۲۵ دانلود
تاور کرین MD 285 B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۴۰ دانلود
تاور کرین MD 305 B چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۸۵ دانلود
تاورکرین MD 345 B L12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۲۹ دانلود
تاور کرین MD 345 B L16 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۲۸ دانلود
تاور کرین MD 400 B L20 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۱۷ دانلود
تاور کرین MD 365 B L12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۹۷ دانلود
تاور کرین MD 550 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۴۲ دانلود
تاور کرین MD 560 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰۴ دانلود
تاور کرین MD 900 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۸۷ دانلود
تاور کرین MD 2200 TOPBELT 30 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۴۸ دانلود
تاور کرین MDN 365 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۷۸ دانلود
تاور کرین MDN 650 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰۷ دانلود
تاور کرین MDT 132 G8 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۰۳ دانلود
تاور کرین MDT 162 H8 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۱۸۰ دانلود
تاور کرین MDT 192 H12 چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ۲۴۲ دانلود

 

 

مختصری در باره ما شرکت اسد ماشین

شرکت اسد ماشین وارد کننده و بزرگ ترین عرضه کننده انواع تاور کرین در ایران و همچنان عرضه کننده انواع برند های تاور کرین یا جرثقیل برجی و پایه تثبیت و موتور تاور کرین با بیش از نیم قرن تجربه در کنار شما ایستاده ایم .برای خرید تاور کرین و فروش تاور کرین به جای درستی آمدید . برخی از همکاران ما با عرضه غیر مستقیم تاور کرین جرثقیل برجی فعالیت دارند ولی اسد ماشین انحصاری و دسته اول می باشد. در همین بخش شما رو با چند نوع شرکت فروش تاور کرین و حوادث سقوط تاور کرین و علت آن آشنا می کنیم شرکت هایی زیادی این خدمات را ارائه میدهند شرکت اسد ماشی این خدمات رو به صورت تضمینی از صفر تا صد کنار شما خواهد بود

همچنان برای اجاره تاور کرین میتوانید با شماره های زیر تماس حاصب فرمایید .

آدرس ما :

تهران ، پاسداران ، کوهستان ۱ ، پلاک ۷

۰۲۱-۲۲۷۷۹۹۱۰ ۰۲۱-۲۲۷۷۹۹۲۰ ۰۲۱-۲۲۷۷۹۹۳۰

آدرس انبار:

رباط کریم،میدان امام خمینی،به سمت حسن آباد،نوده دوم،انبار اسد ماشین

برگشت به بالا